Radonmittaukset

Radonmittauksia suoritetaan perinteisellä 2 kuukauden mittausjaksolla, mutta myös pikamittauksina. 1 vuorokauden radonpikamittauksella päästään noin 7% virhemarginaaliin, 7 vrk mittauksella saavutetaan 5% virhemarginaalitaso

Esimerkiksi työpaikkojen radonmittauksissa valitaan mittauspisteiksi ne tilat, joissa työntekijät ovat eniten. Työpaikan radonmittaus tehdään maanpinnasta lukien rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ja lisäksi kellarissa kerroksessa, joissa työskennellään tai jossa sosiaalitilat sijaitsevat. 

Mittauskalustomme on alan uusinta tekniikkaa ja tarjoaa monissa tilanteissa riittävän tarkkaa pikamittausta, jopa 1 vrk kesto perinteiseen kahden kuukauden mittausjaksoon verrattuna.

Radon on radioaktiivinen kaasu, joka on tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja Suomessa. Sisäilman radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää vuosittain. Radioaktiivista radon-kaasua ei voi nähdä, haistaa tai maistaa. Siksi radonmittaus jää ainoaksi tavaksi todeta sisäilman radonpitoisuus. Radonmittaus on hyvin suositeltavaa tehdä jo rakennusvaiheessa, koska sen torjunta on vielä tällöin suhteellisen helppoa ja edullista. Jälkikäteen suoritettuna radontorjunta saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.