Sisäilman laadun mittaus

Sisäilmalla on väliä

Sisätiloissa vietetty aika on kasvanut viime vuosikymmenen aikana erittäin suuresti. Ihminen viettää nykyään jopa 90 % ajastaan sisällä. Terveellinen asuminen ja kiinteistön kunto kulkevat käsi kädessä. Koska ilman laadulla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen, on tärkeää tietää onko sisäilman laadussa puutteita.

Sisäilman laadun mittaamisen edut

 • Kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin ja terveyden takaaminen
 • Työsuoritusten parantaminen – hyvän sisäilman vaikutukset on tieteellisesti todistettu
 • Tarjoaa perustan lyhyen ja pitkän aikavälin korjaustarpeiden sekä huoltotoimenpiteiden suunnitteluun

Sisäilmatutkimus mahdollistaa seuraavat mittaukset

 • Ilmanpaine (hPa)
 • Kosteus (RH%)
 • Lämpötilamittaukset (°C)
 • Hiilidioksidipitoisuudet (CO2)
 • Hiilimonoksidi (CO)
 • Ilmavirran nopeutta (veto)
 • Äänitason mittaus (dB)
 • Radon (Rn)