Ilmanvaihdon puhdistus

Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmanvaihtokoneiden perushuolto kannattaa hoitaa säännöllisesti, sillä niihin kerääntyy pölyä ja muita epäpuhtauksia ilmasta. Tästä seuraa sisäilman huonontumista ja paloturvallisuus- ja terveysriskejä. Saat meiltä kaikki ilmanvaihdon ylläpitoon liittyvät huolto- ja puhdistustyöt. Teemme IV-puhdistuksia pienrakennuksille, taloyhtiölle, liike- ja tuotantokiinteistöille.

Käytössämme on alan uusinta tekniikkaa edustava puhdistus- ja mittauskalusto joka on suunniteltu ja rakennettu olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti Euroopan talousalueen markkinoille!

Miksi ilmanvaihdon puhdistus kannattaa?


Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda rakennuksen sisäilmaan puhdasta ja raikasta hengitysilmaa sekä poistaa jokäytetty hiilidioksidipitoinen ilma rakennuksesta. Poistoilman mukana rakennuksesta poistetaan myös ylimääräinen kosteus ja muut ilman epäpuhtaudet, jotta rakennuksen sisäpintoihin ei muodostuisi homeelle suotuisia kasvuolosuhteita.


Kuinka usein ilmanvaihdon puhdistus tulisi tehdä?

Suositeltu puhdistusväli asuinkiinteistöissä on noin 8 vuotta. Säännöllinen huolto pitää kuitenkin tehdä vähintään kertaa vuodessa.

Hyödyt ilmanvaihdon puhdistuksesta ja säädöstä!


Terveellisempi sisäilma lisää hyvinvointia ja työpaikoilla työtehokasvaa. Kiinteistön kosteus- ja homevaurioriskit pienenevät. 

Allergia ja hajuhaitat vähentyvät. Likaantuneet kanavistot ja ilmavaihtokoneet lisäävät myös kiinteistön energiankulutusta ja paloriskiä.